Гаранция и замяна

С настоящото указание се гарантира, че стоката предлагана в този сайт отговаря изцяло на изискванията на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

Гаранционният срок на обувните изделия е 30 дни, считано от датата на закупуване.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба се извършва съгласно изискванията на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажби съгласно чл. 120 от Закона за защита на потребителите.

Рекламациите се приемат в рамките на гаранционния срок на адреса на обекта, от който е закупена стоката, съгласно чл. 127, ал. 4 от Закона за защита на потребителите.

Гаранцията покрива възникнал производствен или фабричен дефект. Дефекти, даващи основание за рекламация:

  • Сцепване на кожата;
  • Пречупване на ходилото;
  • Разцепване на ходилото;
  • Разлепване на текстила;

Гаранцията не покрива повреди, настъпили в следствие на неправилно експлоатиране на стоката!